Müügitingimused

 1. Müügiks pakutavad tooted avaldab Moeklikk OÜ e-poes Ostuklikk aadressil www.ostuklikk.ee; toodetele on lisatud toote lühikirjeldus ja hind.

 2. Müügihinnale lisandub postitasu vastavalt valitud teenusepakkujale.

 3. Kaup toimetatakse kliendini peale kauba eest makse laekumist. Kaup toimetatakse kliendini vastavalt valitud kättetoimetamisviisile.

 4. Kauba tellimuse saab vormistada e-poe kaudu.

 5. Kaubaga saab kohapeal tutvuda ja ostu sooritada aadressil Kadaka tee 46, Tallinn. Rendi puhul Pärnumaa, Malda, Signifer.

 6. Postitame tooteid E-R.

 7. Toote hind sisaldab käibemaksu.

 

KARAVANI RENDITINGIMUSED:


Üldtitingimused

Matkaauto rentimiseks esitab rentnik kehtiva juhiloa ning isikut tõendava dokumendi (ID kaart või pass). Matkabussi rentimiseks peab rentnik olema vähemalt 21-aastane ning omama vähemalt 3-aastast B-kategooria juhistaaži. Kui soovite sõidukit rentida ettevõtte nimele, siis peab lepingu allkirjastama juhatuse liige või selleks volitatud isik, esitades rendifirmale vastavasisulise ning sobiva volikirja koos volituse kehtivust tõendavate dokumentidega (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia). Samuti kuulub sellisel juhul lisaks rendilepingule allkirjastamisele käendusleping, millega sõiduki kasutaja tagab ettevõtte võetud kohustusi.

Rentnikule antakse üle tangitud, puhastatud ning tehniliselt korras matkaauto. Sõidukit vastu võttes soovitame Teil see hoolikalt üle vaadata ning fikseerida sõidukit vastu võttes avastatud vigastused ning puudujäägid (sh kriimustused, puuduv või katkine varustus jms), vastasel juhul võite jääda vastutavaks vigastuste/puuduste eest, mis olid sõidukil juba enne Teie kasutusse andmist. Rendileandja ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad Rentnikule tuleneda matkaauto tehnilisest rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib.

Matkaauto antakse rentnikule üldjuhul üle täidetud kütusepaagiga. Matkaauto tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde tasu puuduoleva kütuse iga liitri eest vastavalt Circle K kehtivale hinnakirjale ning tasu tankimise eest 42 EUR (sisaldab käibemaksu). Rendileandjal on õigus antud summad kinni pidada tagatisrahast. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab rentnik.Broneerimine, tagatisraha ning tasumine
Matkaauto broneerimistasu on 30% rendiperioodi kogumaksumusest, minimaalselt 300 EUR. Broneerimise kinnitamiseks loetakse broneerimistasu laekumist Moeklikk OÜ arveldusarvele ning see tuleb tasuda 3 päeva jooksul alates rendileandjalt kirjaliku kinnituse või vastavasisulise arve saamist broneeringu kinnituse kohta. Kõrghooajal broneerimisel (perioodil 01.06. kuni 31.08.), tehes broneeringu vähem kui 30 päeva enne rendiperioodi algust tasub rentnik broneerimisel broneerimistasu 50% rendihinnast.

Rentnikule kinnitatud broneeringutele võib teha muudatusi alates reserveeringu tegemise kuupäevast kuni vähemalt 90 päeva enne kokkulepitud rendiperioodi algust ning seda vaid juhul, kui rendileandjal on võimalik pakkuda alternatiivseid võimalusi ja alternatiivne broneering vastab kogusummalt esialgsele. Broneerimistasu ei tagastata, vaid see arvestatakse renditasu sisse. Broneeringu kliendipoolsel tühistamisel vastutab klient broneerimistasu ulatuses ning broneerimistasu ei tagastata.

Matkaauto rentnik maksab lepingu nõuete täitmise tagatisraha 1000, mis lepingu lõpetamisel ning nõuete puudumise korral rentnikule tagastatakse.

Ülejäänud renditasu ning tagatisraha tasutakse enne rendiperioodi algust vastavalt rendilepingus kokkulepitud tähtaegadel. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist rendileandjale. Renditasu on võimalik tasuda nii pangaülekandega kui sularahas.

Rendihind sisaldab õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust.Kindlustused, vastutus kolmandate isikute ees
Matkabusside rendi hinnad sisaldavad kaskokindlustust (avarii, vandalism) rentniku omavastutusega 500 EUR ja varguskindlustust rentniku omavastutusega 15% sõiduki maksumusest (sõiduki väärtus toodud rendilepingus). Sõidukite rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Matkabussi ärandamise või varguse korral on rentnik kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Ärandamine või vargus peab olema rentniku poolt registreeritud varguse või ärandamise toimumiskoha järgses politseijaoskonnas. Liiklusõnnetuse korral on rentnik kohustatud teatama sellest kindlasti politseisse ja võtma kirjaliku tõendi õnnetuse toimumise kohta koos asjaolude selgitamisega kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktandmed leiate rendilepingult). Rendikahjude likvideerimise menetluskulu on 50 EUR.

Kõik rentniku ja/või matkasuvila kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi. Liiklustrahvide menetlustasu on 10 EUR.Sõiduki üleandmine ja tagastamine, rendiperiood
Rendiperiood algab kokku lepitud rendi esimesel rendipäeval, matkaauto antakse kliendile üle ajavahemikus 14:00-17:00 (kliendiga lepitakse kokku individuaalne üleandmise aeg) ning lõppeb rendiperioodi lõpp-päeval hiljemalt kell 11:00, kui poolte vahel ei ole kokkulepitud teisiti. Sõiduk tuleb tagastada Lepingus kokkulepitud märgitud ajal ja kohas ning samas seisus, millisena Sõiduk Rentnikule üle anti. Rendileping loetakse lõpetatuks kui Sõiduk on tagastatud või kui Rentnik on saanud kinnituse Sõiduki tagastamise kohta, eelnevalt Lepingus kokkulepitud märgitud paigas. Sõiduki üleandmisel ja tagastamisel kirjutavad Pooled alla sõiduki üleandmise ja tagastamise aktile. Rendileandjal on peale Sõiduki tagastamist õigus mõistliku perioodi jooksul pöörduda pretensiooniga Rentniku poole, kui sõiduki kasutamisel on sellele tekitatud varjatud puudusi, mida tagastamisel pole võimalik sõiduki esmasel visuaalsel ülevaatusel avastada.

Juhul kui Rentnik on ilma Rendileandjaga sõlmitud sellekohase kokkuleppeta hilinenud Sõiduki tagastamisega Rendileandjale, kohaldatakse hilinemise trahv vastavalt hilinetud ajamäärale: 15 min kuni 1 tund – 45 EUR; 1-2 tundi – 100 EUR; üle 2 tunni – kahekordne rendipäeva tasu iga Rendiperioodi ületanud päeva eest.

Matkaauto tagastatakse Rentniku poolt Rendileandjale siseruumid hoolikalt puhastatuna, reoveepaak ning WC-kassett tühjendatuna sarnaselt sellele, milline auto oli rendile võtmise hetkel. Juhul, kui sõiduk tagastatakse koristamata ning see ei ole eelnevalt Rentniku ja Rendileandja vahel kokku lepitud, on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi. Ettetellimisel on matkaauto siseruumide koristuse hind 100 EUR. Reoveepaakide ning WC-kasseti tühjendamise ja puhastamise hind on 40 EUR. Autos ei tohi ilma eelneva kokkuleppeta vedada lemmikloomi. Matkaautos suitsetamine on rangelt keelatud. Nõude rikkumise korral on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi 500 EUR. Ülalnimetatud summad on Rendileandjal õigus kinni pidada tagatisrahast.

Autoelamu tagastamisel kuulub välipesu sõiduki rendihinna sisse ning selle teostab Rendileandja omal kulul.

Sõiduki tagastamisel teostavad auto ülevaatuse Rendileandja ja Rentnik koos. Vead, mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab Rentnik autoesinduse hinnakirja alusel.

Autoelamu rendi minimaalne periood on kolm ööpäeva. Kõrghooajal (01.05. kuni 30.09. ja koolivaheaegadel) on minimaalne rendiperiood 5 päeva.

Sõiduki rentnikule üleandmine või rentnikupoolne tagastamne väljaspool tavapärast tööaega, pühapäeviti või riiklikel pühadel on võimalik vaid eelneval kokkuleppel ning sel juhul lisandub renditasule 50 EUR (tasumine kohapeal sularahas).Varustus
Talveperioodil on matkaautod varustatud talverehvidega. Kõik meie autoelamud on varustatud GPS-seadmetega, mis võimaldavad Rendileandjal jälgida sõiduki sihtotstarbelist kasutamist. Vastavalt poolte kokkuleppele annab Rendileandja Rentniku kasutusse lisavarustuse, millise täpne nimekiri on fikseeritud rendilepingus.Lepingu kehtivus
Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.Sõitmine Eestist väljapoole
Klient ei tohi renditud matkaautoga sõita väljapoole Euroopa Liitu (v.a. Norra, Šveits, Lichtenstein, Andorra). Vastav soov kooskõlastada kirjalikult rendifirmaga enne rendiperioodi algust vähemalt 14 päeva.

Täpsemad tingimused on toodud Rendileandja ning Rentniku vahel sõlmitavas rendilepingus.

 

Kuidas sooritada ostu meie e-poes?

 • valige välja toode või tooted mida soovite osta

 • lisage need ostukorvi

 • jätkamiseks klõpsake üleval paremal nurgas oleval ostukorvi lingil

 • veenduge et ostukorvis olevad tooted ja kogused on just need mida soovisite

 • kui olete veendunud et kõik on õige siis vajutage lingil „Nõustun üld- ja ostutingimustega” ja seejärel „osta tooted”

 • järgmisel lehel sisestage andmed, kelle nimele hiljem vormistatakse arve

 • veenduge et sisestatud andmed on õiged ja vajutage nupule „kinnita tellimus”

 • Seejärel tasuge tellimuse eest pangas või kohapeal sularahas.

  

Tagastamistingimused:

 1.  Kaupa on võimalik tagastada või ümber vahetada 14 päeva jooksul, andes tagastamissoovist teada meiliaadressil info@ostuklikk.ee või helistades numbril 58398911. Palume kauba originaalpakendi alles hoida.                                                                                  

             VÕS § 562 lg 4 järgi tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asjakasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Tarbija vastutab väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. 

 1. Defektse kauba eest tagastatakse raha hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemissoovi kättetoimetamisest Moeklikk OÜ'le.

 2. Tagastamistingimuste järgi makstakse tarbijale tagasi raha tagastatud kauba eest. Siinkohal soovime juhtida Teie tähelepanu sellele, et vastavalt VÕS § 561 lg 1 tagastab ettevõtja kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud. Isegi kui lepingutingimustes ei ole seda selgelt välja öeldud, tuleb seadusest kinni pidada ning tarbijatele tagastada lisaks kauba hinnale ka kättetoimetamise kulud.

 3. Kui klient soovib kaupa tagastada ilma mõjuva põhjuseta, st tootel puudub defekt ja mõtles lihtsalt ümber, siis on postitasu ostja kanda.

 4. Kahenädalane tagastusperiood kehtib ainult nendele kaupadele, mis on ostetud sidevahendi abil. Kauplustest ostetud toodetele seaduslik taganemisperiood ei kehti, kui toode on puudusteta.

Tarnetingimused:

Tooteid saadame DPD-ga

Valides kohaletoimetamise viisina pakiautomaadi, jõuab Toode Kliendi poolt valitud pakiautomaati 1-5 tööpäeva jooksul arvates tellimuse kinnituse saatmisest Kliendi e-posti aadressile.

Toote kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse Klienti SMS teatega, mis sisaldab uksekoodi, pakiautomaadi asukohta ning hoiutähtaja lõppu. Toodet hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Pärast nimetatud tähtaja lõppu saadetakse Toode tagasi E-poele.

Kohaletoimetamine

Meie kõik tooted saadetakse meie laost välja peale toote tasumist. Postitasu tuleb tasuda olenemata automaadi kapi suurusest 3 eurot.

Postitasu tasutakse kas automaati või kullerile nii nagu Klient ise on valinud.

Kohapeale on võimalik toodetele järgi tulla Kadaka tee 46, Tallinn.

 

Maksetingimused:

Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda läbi pangakonto või kohapeal sularahas.

Valuutana aksepteerime eurot.

 

Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine:

-Vastavalt Võlaõigusseadusele on kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

- Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib klient esmasel defekti tekkimisel nõuda toote parandamist või asendamist. Sama defekti teistkordsel tekkimisel on tarbijal õigus nõuda raha tagastamist.

- Ootamatu defekti ilmnemisel peab klient hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist saatma vastavasisulise teate esimesel võimalusel Ostukliki e-mailile.

Ilma mõjuva põhjuseta nimetatud tähtajal ilmnenud defekti kohta mitte teatamise korral ei ole kliendil õigus Moeklikk OÜ-lt nõuda toote parandamist ega vahetamist. Saadetav teade peab sisaldama tellimuse koopiat, kliendi nime ja kontaktandmeid, kaebuse esitamise kuupäeva, Moeklikk OÜ-le esitatavat nõuet ja võimalusel fotosid.

 

-Moeklikk OÜ ei vastuta: kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;defekti eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel; toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral.

 

Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-post) kaebuses tuleb märkida:

1) tarbija nimi ja kontaktandmed;

2) kaebuse esitamise kuupäev;

3) kauba või teenuse puudus;

4) ettevõtjale esitatav nõue;

5) viidata tuleb tehingu sooritamist tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

 

Tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

 

Taganemise avalduse tüüpvorm on saadaval alloleval veebilehel

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf

 

Kliendil on VÕS § 101 tulenevalt õigus tugineda õiguskaitsevahenditele.

 

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Selleks peab Klient esitama kaebuse e-posti teel aadressil info@ostuklikk.ee. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Moeklikk OÜ õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Tarbijal on võimalus pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole, milleks on tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon. 

 

Pöördumise tingimused:

Komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. 

Tarbijavaidluste komisjoni e-post: avaldus@komisjon.ee

Tarbijavaidluste komisjoni telefoninumber: 620 1920

Tarbijakaitseameti vaidluste lahendamise üksuse menetlusreeglitega on võimalik tutvuda veebilehel: 

(https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine).