Komisjonioksjonid

KOMISJONIOKSJON

 

PARIM PAKKUJA INTERNETIS EI OLE AUTOMAATSELT OKSJONI VÕITJA!

Oksjoni lõppedes edastatakse oksjoni protokoll kauba müüjale. Peale müügi aktsepteerimist võetakse Teiega ühendust ning saab kauba eest tasuda, kui müüja aksepteerib lõpptulemuse. NB: Palume kauba eest ennem aksepteerimist mitte tasuda! Kauba saab kätte peale raha laekumist. Kaup asub Kadaka tee 46, ladu 16 Tallinn 12915 (kui ei ole märgitud teisiti).

NB: Komisjonioksjonitele ei kehti sooduskoodid!

 

Klient kohustub:
Esitama oksjoni kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid andmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi.
Hoidma oksjoni kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul kui klient on ise kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama teenuste kasutamisel.
Koheselt elektronposti teel informeerima haldajat kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes lehekülje kasutajaks registreerumisel esitatutega.
Koheselt elektronposti teel informeerima haldajat lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.
Tutvuma enne pakkumise sooritamist pakutava kauba/esemega kohapeal
(Kadaka tee 46, ladu 16 Tallinn 12915) ja veenduma omapoolse pakkumise õigsuses.
Oksjoni võitmise korral ära toimetama sõiduki müügiplatsilt hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale müügitehingu jõustumist.

Ostuklikk.ee kohustub:
Võimaldama klientidel tutvuda oksjonil oleva kaubaga.
Oksjoni lõppedes informeerima parima pakkumise teinud klienti, kellele sõiduki/toote müügi on
aktsepteerinud sõiduki/toote omanik ja leppima kokku sõiduki/toote eest tasumise korras ning sellele
järgnevas sõiduki/toote üleandmises.
Mitte avalikustama kolmandatele osapooltele klientide isikuandmed
( v.a. seadusega ettenähtud juhtudel: seadusevastase tegevuse selgitamisel/tuvastamisel).
Mitte avalikustama ostja andmeid kolmandale isikule(välja arvatud ostja nõusolekul).

 

Ostuklikk.ee:
Ei vastuta mitte mingil moel oksjonil olevate kaupade ega sõidukite komplektsuse ega korrasoleku eest.
Omab õigust pakkumise aega pikendada, muuta avaldatud pakkumiste sisu, muuta kodulehe paigutust, kui ka sisu.
Omab õigust tühistada pakkumise tulemused. kui pakkumiste kulgu on mõjutanud tarkvara tehniline rike või kui pakkumise võitja on rikkunud kasutuslepingus olevaid tingimusi või mõjutanud ükskõik millisel viisil pakkumise loomuliku kulgu või kui pakkumisi tehakse läbi variisikute.
Omab õigust nõuda leppetrahvi oksjonivõidust loobumise eest (kuni 20 % lõppsummast).
Omab õigust tähtaegselt tasumata arvete pealt arvestada viivist 0,2% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved edastatakse 1 kuu jooksul peale arve väljastamist edasi inkasso või võlgade väljanõudmisega tegelevale firmale. Kusjuures klient kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksetega seotud kulud, sh võla sissenõudekulud(inkasso-, kohtukulud jms).
Omab õigust nõuda parkimistasu(vastavalt hinnakirjale), kui sõidukit ei toimetata ära ettenähtud aja jooksul(3 tööpäeva arve/lepingu jõustumisest).
Omab õigust muuta oksjoni läbiviimis korda, moodust.
Omab õigust piirata või tühistada kliendi kasutusõiguseid, kui klient rikub Ostuklikk.ee kasutustingimusi.

 

Informatsioon:
Oksjoni kaudu müüdavatel sõidukitel/kaupadel puudub garantii, kui ei ole kindlale objektile lisatud teistsugust informatsiooni.
Käesolevaga esitatud tingimuste muutmine või täiendamine jõustub koheselt pärast uute tingimuste avalikustamist ja teavitamist Ostuklikk.ee poolt. Kui klient ei teata 1 nädala jooksul kasutusõigustest loobumisest, loetakse ta nõustunuks uute tingimustega.